Meditationsloungen er et meditationsforløb for dig, der ønsker at integrere meditation i din hverdag som redskab til i højere grad at leve et liv i meditativ tilstand. Hvorfra du vil opleve, hvordan livet ikke ser ud, som det gør gennem det filter af følelser og overbevisninger, de fleste af os lever og opfatter livet gennem. Når du har integreret meditation som en daglig praksis og som et konstant værktøj til vækkelse i dit liv, vil du opleve, hvordan livet bare ér. Uden vurderinger og bedømmelser. At alt blot er. Og hvordan så således også elv kan indtage samme plads og blot være til uden at vurderer og bedømme sin måde at være i verden på. Du vil lære blot at være, med det som er.

Skip links